MAKALE YAYINLANMA SÜRECİ

1. Dergimize gönderilen makaleler ilk olarak sekreter tarafından derginin yazım kuralları bakımından incelenir. Makale düzeni (şekil, punto vb.) ve atıf usulü açısından uygun bulunan makaleler sekreter tarafından Turnitin programında taramaya tabi tutulur. %20’nin üstünde bir orana sahip olan makaleler reddedilerek yazarına iade edilir; %20’nin altında kalan makaleler ise sekreter tarafından görev yükü uygun olan bir editöre gönderilir.

2. Editör, çalışmayı makale formatı (dil, uslüp vb.) ve derginin kapsamı yönünden inceler. Metin üzerinde gerekli gördüğü düzenlemeleri yapması için yazara makaleyi geri gönderebilir. Editör, dergi politikası açısından uygunluk verdiği makaleyi ilgili alan editörüne gönderir.

3. Alan editörü, makalenin konu ve içerik bakımından alana katkı sağlayan nitelikte olup olmadığını inceler. Alan editörü tarafından akademik ve bilimsellik yönü zayıf bulunan makaleler yazarına iade edilebilir. Alan editörünün uygunluk verdiği makaleler ise hakem/değerlendirme sürecine alınır.

4. Editör veya alan editörü, incelemelerin ardından makaleye tarafsızlık ilkesi gözetilerek kendi alanında uzman ve farklı üniversitelerde görev alan en az 2 hakeme makaleyi değerlendirmek üzere gönderir. Bu aşamada çift kör hakemlik yöntemi uygulanarak yazar ve hakem bilgileri karşılıklı olarak gizlenir.

5. Hakemlere makalenin değerlendirilmesi için 15 gün süre verilir. Bu süre editör tarafından uzatılabilir. Sürecin aksaması veya uzaması durumunda yeni hakemler atanabilir. 2 hakemden birinin olumlu diğerinin olumsuz karar vermesi durumunda makale 3. başka bir hakeme gönderilir. Bu hakemin görüşü doğrultusunda makalenin bir sonraki süreci belirlenir.

6. Hakem değerlendirmesi sonucunda makaleye minör ya da majör revizyon kararı verilmişse editör makaleyi yazara gönderir ve yazardan hakem raporları doğrultusunda düzenleme yapmasını talep eder. Makaleye hakemler tarafından ret kararı verilirse makale editör tarafından reddedilerek yayın sürecinden çıkarılır.

7. Yazarı tarafından makale üzerinde hakem düzenlemelerinin yapılmasının ardından editör gerekli görmesi hâlinde düzenlemelerin kontrolü için makaleyi ilgili hakemlere yeniden gönderebilir.

8. Yazarın makale üzerinde talep edilen düzenlemeleri yaptığı kanaatinin editör ve hakemler üzerinde oluşması durumunda makalenin yayımlanmasına karar verilir. Aksi hâlde makale reddedilir.

9. Yazarlar hakemlerin görüşlerine “kanıt göstermek şartı” ile itiraz edebilir. Bu itiraz yayın kurulunun incelemesinin ardından itirazın kabul görmesi durumunda farklı bir hakem görüşüne başvurulur.

10. Yazarların makalelerinin kabul alması durumunda makale, Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş standartlara uygunluğunun son kez denetlenmesi için yazım editörüne gönderilir. Bu süreç içinde gerekli olması durumunda yazardan düzenleme istenebilir. Yazım editörünün işlemininin bitmesi ile makale öz ve abstract uyumunun kontrolü için dil editörüne gönderilir. Yabancı dilde (İngilizce ve Arapça) yazılmış makalelerde bu adım makalenin sekreter sürecinden sonra gerçekleştirilir.

11. Yazım ve dil editörü süreçlerini tamamlayan makaleler mizanpaj editörlerine gönderilir ve buradan sonra makalenin ilgili sayıya atanarak yayımlanması aşamasına geçilir.

12. Yukarıda bahsedilen tüm süreçlerin toplam zamanı 50 ila 75 gün arasında değişkenlik göstermektedir.