KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL  BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sahibi / Owner of Journal
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Adına
Prof. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU
Dekan / Dean

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Editörler / Editors
Prof. Dr. Caner ARABACI 

Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Döne AYHAN

Alan Editörleri / Field Editors
Tarih
Prof. Dr. Ömer AKDAĞ

Sosyoloji
Prof. Dr. Sami ŞENER

Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜLTEKİN AHÇI

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi Dilara USTABAŞI GÜNDÜZ

İletişim ve Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL

İktisadi ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Bilge AFŞAR

İngilizce Dil Editörü / English Language Editor
Öğr. Gör. Hakan ALKAN

İstatistik Editörü / Statistics Editor
Dr. Öğr. Üyesi Seher AKDENİZ

Sekretarya / Secretariat
Arş. Gör. Orhun KÜSKÜ
Arş. Gör. Nazım ŞEN
Arş. Gör. Fatmatüz Zehra GEÇİMLİ

Redaksiyon / Redaction
Arş. Gör. Berkay ÇETİN
Arş. Gör. Ayşe Nur BOZ ÜNALOĞLU
Arş. Gör. Beyza ÖZTAŞ
LÜ Yardımcı Asistan Zeynep Elif TUNÇ

Mizanpaj / Page Design
Arş. Gör. Büşra GÜRBÜZ
Arş. Gör. Sümeyye AYDOĞDU KUZUCU
Arş. Gör. Emre AKTÜRK
Arş. Gör. Zeliha ULUTAŞ

Derginin İnternet Sitesi Sorumluları / Journal’s Website Managers
Arş. Gör. Emre SUNAY
Arş. Gör. Şeyma Nur ALTINTAŞ

Kapak Tasarımı / Cover Design
Arş. Gör. Mustafa MERDİN
Arş. Gör. Tuğçe Ezgi ŞAHİN

İletişim Adresi / Contact Adress
KTO Karatay Üniversitesi
Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 / 42020 – Karatay / KONYA
Tel: +90 444 1251 / Faks: +90 332 202 00 44
E-Posta: [email protected]
Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Karatay Social Research,
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yayınıdır.
Yılda iki kez yayımlanan hakemli ve süreli bir dergidir.

Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Serhat YENİCE / Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Barış SARIKÖSE / Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail KIVRIM / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Koray ÖZCAN / Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Tacettin UZUN / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BAHAR / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Nesimi YAZICI / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer AKDAĞ / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Caner ARABACI / KTO Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Fatih BERK / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe DEĞERLİ / İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Sefer SOLMAZ / Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice BUDAK / KTO Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN / KTO Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seher AKDENİZ / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU / KTO Karatay Üniversitesi

Hakem Kurulu / Referee Board
Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Tacettin UZUN / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Nesimi YAZICI / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Caner ARABACI / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BAHAR / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KUNDURACI / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Mustafa ERAVCI / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer AKDAĞ / KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail ÇİFTÇİOĞLU / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Mustafa ÖNTUĞ / Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut KAFES / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Naim ŞAHİN / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TASA / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Barış SARIKÖSE / Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Göksel ŞİMŞEK / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Sefer SOLMAZ / Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Zehra ODABAŞI / Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Doğan YÜKSEL / Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Şahin ARSLAN / Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet KURT / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doç. Dr. Bilge AFŞAR / KTO Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Cemile TEKİN / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Betül CAN / Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. İlker IŞIK / Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Ali POLAT / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet ÇALIK / KTO Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice BUDAK / KTO Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN / KTO Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK / KTO Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Nuriye ÇELİK / Sinop Üniversitesi
Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU / Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Aydın AKTAY / Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seher AKDENİZ / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇELİKER / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÜNDÜZ / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜLTEKİN AHÇI / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DALMIŞ / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice HARMANCI / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SÖNMEZ / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir ÇAKIR / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit ÇAKIR / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümit ESER / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARSLAN / Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Demet AKARÇAY ULUTAŞ / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan GEDİK / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seyida ERKEK / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERUYAR  / KTO Karatay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÜNAYDIN / Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Metin ŞERİFOĞLU / Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAYAR / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARSLANTÜRK / Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DAĞCI / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SİLİ KALEM / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇİL / Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Huri Deniz KARCI / Ankara Medipol Üniversitesi
Dr. Yaşar ERDEMİR / Emekli Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Dr. Esra DAŞÇI / Kastamonu Üniversitesi
Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU / Ankara Üniversitesi
Uzm. Dr. Hanife KOCAKAYA / Sağlık Bakanlığı

8. Sayı Hakemleri
Prof. Dr. Göksel ŞİMŞEK / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÖNTUĞ / Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU / Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Aydın AKTAY / Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Nuriye ÇELİK / Sinop Üniversitesi
Doç. Dr. Cemile TEKİN / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Huri Deniz KARCI / Ankara Medipol Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim NACAK / Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÜNAYDIN / Konya Gıda Tarım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇİL / Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SİLİ KALEM / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU / Ankara Üniversitesi
Uzm. Dr. Hanife KOCAKAYA / Sağlık Bakanlığı