KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Sahibi / Owner of Journal

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Adına

Prof. Dr. Abdullah TOPCUOĞLU

Dekan / Dean

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Editörler / Editors

Prof. Dr. Caner ARABACI               Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN           Dr. Öğr. Üyesi Döne AYHAN

Yardımcı Editör / Associate Editor

Arş. Gör. Orhun KÜSKÜ

Alan Editörleri / Field Editors

Tarih                                                Sosyoloji / Antropoloji                                           Sosyal Hizmet

           Prof. Dr. Ömer AKDAĞ                          Prof. Dr. Sami ŞENER                  Dr. Öğr. Üyesi Dilara USTABAŞI GÜNDÜZ

       Psikoloji                                              İletişim ve Tasarımı                                  İktisadi ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜLTEKİN AHÇI     Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL                            Doç. Dr. Bilge AFŞAR

         Arkeoloji                                                     Sanat Tarihi                                                         Felsefe

      Doç. Dr. İlker IŞIK                            Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ŞİMŞİR             Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM

          Dilbilim                                          Batı Dilleri ve Edebiyatları                        Doğu Dilleri ve Edebiyatları

        Öğr. Gör. Uğur BİRKANDAN                         Öğr. Gör. Hakan ALKAN                        Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin KİRAZ

Yabancı Dil Editörleri / Foreign Language Editors

İngilizce / English                                                       Arapça / Arabic

        Öğr. Gör. Hakan ALKAN                                       Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin KİRAZ

İstatistik Editörü / Statistics Editor

Doç. Dr. Seher AKDENİZ

Sekretarya / Secretariat

Arş. Gör. Nazım ŞEN                     Arş. Gör. Fatmatüz Zehra GEÇİMLİ

Redaksiyon / Redaction

Arş. Gör. Berkay ÇETİN                  Arş. Gör. Ayşe Nur BOZ

Arş. Gör. Beyza ÖZTAŞ                   LÜ Yardımcı Asistan Zeynep Elif TUNÇ

Mizanpaj / Page Design

Arş. Gör. Büşra GÜRBÜZ                Arş. Gör. Sümeyye AYDOĞDU KUZUCU

Arş. Gör. Emre AKTÜRK                 Arş. Gör. Zeliha ULUTAŞ

Derginin İnternet Sitesi Sorumluları / Journal’s Website Managers

Arş. Gör. Emre SUNAY                    Arş. Gör. Şeyma Nur ALTINTAŞ

Dizgi / Composition

Arş. Gör. Orhun KÜSKÜ

 

İletişim Adresi / Contact Adress

KTO Karatay Üniversitesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 / 42020 – Karatay / KONYA

Tel: +90 444 1251 / Faks: +90 332 202 00 44

E-Posta: [email protected]

 

Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Karatay Social Research,

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınıdır.

Yılda iki kez yayımlanan hakemli ve süreli bir dergidir.

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Abdullah TOPCUOĞLU....................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM...........................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ...........................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Serhat YENİCE...............................................................Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN..............................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Barış SARIKÖSE........................................................................................Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KIVRIM..........................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK..........................................................................................Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Koray ÖZCAN........................................................................................Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Tacettin UZUN...................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan BAHAR..............................................................................................Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK..................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer AKDAĞ....................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Caner ARABACI................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ........................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK..................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe DEĞERLİ VELET................................................................İzmir Demokrasi Ünivers

Doç. Dr. Sefer SOLMAZ..............................................................................................Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice BUDAK...................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN.......................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Doç. Dr. Bilge AFŞAR......................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Doç. Dr. Seher AKDENİZ.................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL........................................................................KTO Karatay Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU.................................................KTO Karatay Üniversitesi

 

Hakem Kurulu / Referee Board

Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK...................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN................................................................................İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Osman KUNDURACI...................................................................................Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı Mustafa ERAVCI.....................................................Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail ÇİFTÇİOĞLU......................................................Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Mustafa ÖNTUĞ...................................................................................Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ...................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ..............................................................................................Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM...............................................................Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ali DENİZLİ...................................................................................İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Ata YİĞİT..............................................................................................Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Naim ŞAHİN.............................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR.......................................................................................Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TASA...........................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Göksel ŞİMŞEK.............................................................Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Hamit PEHLİVANLI.................................................................................Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal GÜVEN..........................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Hakkı UYAR........................................................................................Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN............................................................................Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KURT................................................................Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin TUŞ..............................................................................Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN....................................................Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Zehra ODABAŞI............................................................................................Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan YÜKSEL...........................................................................................Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim NACAK............................................................................................Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Cemile TEKİN.............................................................................................Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ......................................................................Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Nesrin DUMAN...........................................................................İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ATALAY.................................................................................Artvin Çoruh Üniversitesi

Doç. Dr. Betül CAN......................................................................................................Selçuk Üniversites

Doç. Dr. Hasan Ali POLAT......................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Nuriye ÇELİK.................................................................................................Sinop Üniversitesi

Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU..............................................................................Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Canan YILDIZ ÇİÇEKLER......................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın AKTAY.............................................................................................Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Serdar ÖSEN...............................................................................................Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN..........................................................................................Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur ÇAĞLAK..........................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice Deniz GÜNAYDIN....................................................Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÜNDÜZ..................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ESER.......................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ.........................................................Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Seyida ERKEK.................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Metin ŞERİFOĞLU...............................................................Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAYAR.................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARSLANTÜRK.....................................................................Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DAĞCI..................................................Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SİLİ KALEM.....................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN........................................................................Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇİL….....................................................................................Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Huri Deniz KARCI...............................................................Ankara Medipol Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZCAN ELÇİ.............................................................................Şırnak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN........................................................................Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed DORUK...............................................................Milli Savunma Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Ümit YAZGAN........................................Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan BAYRAM...............................................................................Şırnak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN.........................................................İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Dr. Yaşar ERDEMİR...............................................................................................Emekli Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Esra DAŞÇI....................................................................................Kastamonu Üniversitesi

Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU................................................................................Ankara Üniversitesi

Uzm. Dr. Hanife KOCAKAYA........................................................................................Sağlık Bakanlığı