KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Sahibi / Owner of Journal

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Adına

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM

Dekan / Dean

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Editörler / Editors

Prof. Dr. Caner ARABACI               Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN           Dr. Öğr. Üyesi Döne AYHAN

Alan Editörleri / Field Editors

Tarih Sosyoloji   Psikoloji
Prof. Dr. Ömer AKDAĞ Prof. Dr. Sami ŞENER  Dr. Öğr.Üyesi Zeynep Gültekin   AHÇI
  Doç. Dr. Hatice BUDAK  
Sosyal Hizmet İletişim ve Tasarımı  İktisadi ve İdari Birimler
Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL

  Doç. Dr. Bilge AFŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Dilara USTABAŞI GÜNDÜZ     

İngilizce Dil Editörü / English Language Editor

Öğr. Gör. Hakan ALKAN

İstatistik Editörü / Statistics Editor

Dr. Öğr. Üyesi Seher AKDENİZ

Sekretarya / Secretariat

                Arş. Gör. Orhun KÜSKÜ                  Arş. Gör. Nazım ŞEN            Arş. Gör. Fatmatüz Zehra GEÇİMLİ

Redaksiyon / Redaction

Arş. Gör. Berkay ÇETİN                  Arş. Gör. Ayşe Nur BOZ ÜNALOĞLU

Arş. Gör. Beyza ÖZTAŞ                   LÜ Yardımcı Asistan Zeynep Elif TUNÇ

Mizanpaj / Page Design

Arş. Gör. Büşra GÜRBÜZ                Arş. Gör. Sümeyye AYDOĞDU KUZUCU

Arş. Gör. Emre AKTÜRK                 Arş. Gör. Zeliha ULUTAŞ

Derginin İnternet Sitesi Sorumluları / Journal’s Website Managers

Arş. Gör. Emre SUNAY                    Arş. Gör. Şeyma Nur ALTINTAŞ

Dizgi / Composition

Arş. Gör. Orhun KÜSKÜ

İletişim Adresi / Contact Adress

KTO Karatay Üniversitesi

Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 / 42020 – Karatay / KONYA

Tel: +90 444 1251 / Faks: +90 332 202 00 44

E-Posta: [email protected]

Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Karatay Social Research,

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yayınıdır.

Yılda iki kez yayımlanan hakemli ve süreli bir dergidir.

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

 

            Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM...........................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ...........................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Mahmut Serhat YENİCE...............................................................Hasan Kalyoncu Üniversitesi

            Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN..............................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Barış SARIKÖSE.......................................................................................Karabük Üniversitesi

            Prof. Dr. İsmail KIVRIM..........................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Prof. Dr. Özdemir KOÇAK..........................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Prof. Dr. Koray ÖZCAN........................................................................................Pamukkale Üniversitesi

            Prof. Dr. Tacettin UZUN...................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Hasan BAHAR..............................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Prof. Dr. Mehmet ÇELİK..................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Ömer AKDAĞ....................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Caner ARABACI................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ........................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Doç. Dr. Mehmet Fatih BERK..................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Doç. Dr. Ayşe DEĞERLİ.............................................................................İzmir Demokrasi Üniversitesi

            Doç. Dr. Sefer SOLMAZ..............................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Doç. Dr. Hatice BUDAK...................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN.......................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Doç. Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK.............................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Seher AKDENİZ.......................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL........................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU.................................................KTO Karatay Üniversitesi

 

Hakem Kurulu / Referee Board

 

            Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM...........................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ...........................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Mazhar BAĞLI ..................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Tacettin UZUN ..................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Mehmet ÇELİK ..................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN..............................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Nesimi YAZICI..................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Caner ARABACI................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. Hasan BAHAR..............................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Prof. Dr. Özdemir KOÇAK..........................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK...................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Prof. Dr. Osman KUNDURACI...................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Prof. Dr. Hacı Mustafa ERAVCI.....................................................Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

            Prof. Dr. Ömer AKDAĞ....................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Prof. Dr. İsmail ÇİFTÇİOĞLU......................................................Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

            Prof. Dr. Murat Mustafa ÖNTUĞ...................................................................................Uşak Üniversitesi

            Prof. Dr. Mahmut KAFES............................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ...................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Prof. Dr. Naim ŞAHİN.............................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR.......................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Prof. Dr. Mustafa TASA...........................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Prof. Dr. Barış SARIKÖSE.......................................................................................Karabük Üniversitesi

            Prof. Dr. Göksel ŞİMŞEK.............................................................Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

            Prof. Dr. Hamit PEHLİVANLI.................................................................................Kırıkkale Üniversitesi

            Prof. Dr. Hakkı UYAR........................................................................................Dokuz Eylül Üniversitesi

            Doç. Dr. Sefer SOLMAZ..............................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Doç. Dr. Zehra ODABAŞI............................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK..................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Doç. Dr. Doğan YÜKSEL...........................................................................................Kocaeli Üniversitesi

            Doç. Dr. Recep Şahin ARSLAN............................................................................Pamukkale Üniversitesi

            Doç. Dr. Mehmet KURT...............................................................Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

            Doç. Dr. Bilge AFŞAR......................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Doç. Dr. Cemile TEKİN...........................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Doç. Dr. Betül CAN.....................................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Doç. Dr. İlker IŞIK.......................................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Doç. Dr. Hasan Ali POLAT......................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Doç. Dr. Ahmet ÇALIK.....................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Doç. Dr. Hatice BUDAK...................................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN.......................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Doç. Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK.............................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Doç. Dr. Nuriye ÇELİK.................................................................................................Sinop Üniversitesi

            Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU.............................................................................Başkent Üniversitesi

            Doç. Dr. Aydın AKTAY............................................................................................Sakarya Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU.................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Seher AKDENİZ.......................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL........................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇELİKER....................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÜNDÜZ............................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜLTEKİN AHÇI.......................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DALMIŞ......................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Hatice HARMANCI..................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SÖNMEZ...................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir ÇAKIR...................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit ÇAKIR..................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM........................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Ümit ESER.......................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ.........................................................Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARSLAN................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Demet AKARÇAY ULUTAŞ...................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Hasan GEDİK............................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Seyida ERKEK.................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERUYAR .......................................................................KTO Karatay Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÜNAYDIN......................................................Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Metin ŞERİFOĞLU...............................................................Mardin Artuklu Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAYAR.................................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARSLANTÜRK.....................................................................Selçuk Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DAĞCI..................................................Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SİLİ KALEM.....................................................Necmettin Erbakan Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN........................................................................Ondokuz Mayıs Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇİL….....................................................................................Selçuk Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Huri Deniz KARCI...............................................................Ankara Medipol Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZCAN ELÇİ.............................................................................Şırnak Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Kayhan BAYRAM...............................................................................Şırnak Üniversitesi

            Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN.........................................................İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

            Dr. Yaşar ERDEMİR...............................................................................................Emekli Öğretim Üyesi

            Öğr. Gör. Dr. Esra DAŞÇI....................................................................................Kastamonu Üniversitesi

            Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU................................................................................Ankara Üniversitesi

            Uzm. Dr. Hanife KOCAKAYA........................................................................................Sağlık Bakanlığı