Sayı: 3

Konya Sultan Selim İmareti Vakıfları ve Vakfiyesi

Yusuf KÜÇÜKDAĞ


Makaleyi Gör

Osmanlı Ekonomisinin Temel Unsurlarının Ekonomik Yaklaşımlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Mustafa Cüneyt UZUN, Bilge AFŞAR


Makaleyi Gör

XIX. Yüzyılda Safranbolu’nun Köylerinde Para Vakıfları

Selma TURHAN SARIKÖSE


Makaleyi Gör

Osmanlı Polis Teşkilatında Lojistik İmkanlar: Selanik Vilayeti Örneği

İbrahim YILMAZ


Makaleyi Gör

Cumhuriyetin İlk Konya Valisi Mustafa Kâzım Bey’in Hayatı

Hasan ÇOPUR


Makaleyi Gör

Sanayide Marka ve Marka İmajının Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Behnan BÜYÜKYILDIRIM, Birol BÜYÜKDOĞAN


Makaleyi Gör

Eğlence Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Koşullarının İncelenmesi ve Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

Hatice YALÇIN, Emine ERKOÇ


Makaleyi Gör

Ebeveyn Çocuk İletişiminde Oyunun Rolü

Gülriz AKAROĞLU, Nadire DAĞ, Sema BESEREK, Mahir SELVİ, Şerife ALTIPARMAK


Makaleyi Gör

Genç Yetişkinlerde Psikolojik Sağlamlık ve Duygusal Öz-Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hatice HARMANCI, Gülüzar ÖCALP, Hayriye BOZGÖZ


Makaleyi Gör

Ebu Hanifi’ye Göre, Nahivle İlgili Bazı Delaletler (Manalar) ve Onların Fıkhi Hükme Etkileri

Alaa Aldeen AL KARAZ


Makaleyi Gör

İdrac ve Hadisçilere Göre İdracın Sözlük ve Terim Manası Arasındaki İlişki

Alaa Aldeen AL KARAZ


Makaleyi Gör

Melahat ÜRKMEZ, HADİMİ Lale Devri’nde Bir Âlim

Şeyma Nur ALTINTAŞ


Makaleyi Gör

D. Mehmet DOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş

Halil İbrahim ÇELİK


Makaleyi Gör

Jenerik


Makaleyi Gör