Sayı: 11

Jenerik ve İçindekiler


Makaleyi Gör

İttihad-ı Osmanî’nin Kuruluşu ve Osmanlı’nın Yıkılış Sürecinde İbrahim Temo’nun Etkisi

Ertan EMİN


Makaleyi Gör

Comparison of Anatolian and Persian Caravanserais in the Seljuk Period

Nastaran DELJAVAN, Kerim ÇINAR


Makaleyi Gör

Ferîdüddin Attâr’ın “Mantıku’t-Tayr” Mesnevisindeki 15. Yüzyıl Herat Minyatürlerinden İki Örneğin İncelenmesi

Seçil SEVER DEMİR


Makaleyi Gör

Antik Dönemde Bal: Antik Miras Olarak Günümüze Taşınmış Yöresel Tarif “Çitirmek”

Selma ATABEY


Makaleyi Gör

TR63 Bölgesi Belediyelerinin Kentsel Dirençlilik Farkındalıklarının Stratejik Planlar Üzerinden İncelenmesi

Eda MERT, Muhammed Enes KAN


Makaleyi Gör

Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Medya Karşılaştırma ve Sosyal Medya Takibi Materyalizm ile İlişkili Midir? S-O-R Teorisi Çerçevesinden Bir Keşif

Hasan GEDİK


Makaleyi Gör

Siyasal Kampanya Aracı Olarak Siyasal Reklamlar: 2023 Seçimleri Ak Parti ve CHP Reklamları Örneği

Enes BALOĞLU, Aziz UÇAK


Makaleyi Gör

İnternet Gazetelerinde Konserve Haberlerin Yeri ve Önemi: Örnek Gazeteler Üzerinden İnceleme

Betül SABAHÇI


Makaleyi Gör

Babalık Deneyimlerini Şekillendirmede Annelerin Rolü: Bir Yaşamöyküsü Çalışması

Sibel EZGİN AĞILLI


Makaleyi Gör

Dijital Oyunun Sosyal Duygusal Gelişimine Etkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Emine Gülriz AKAROĞLU, Ulya TEKBAŞ, Hümeyra Nur ŞEN

 


Makaleyi Gör

Dijital Oyun Bağımlılığı: Bir Derleme Çalışması

Fahriye KORAL, Kamil ALPTEKİN


Makaleyi Gör

Understanding Adverse Childhood Experiences (Aces) And Subsequent Adult Psychopathologies Through The Lens Of Attachment Theory: A Position Paper

Şeyda ERUYAR, Merve YILMAZ, Panos VOSTANIS


Makaleyi Gör

Halkla İlişkiler, Yapay Zekâ Ve Hegemonya: Eleştirel Bir Değerlendirme

Kadir CANÖZ, Berkay İREZ, Kahraman Kağan KAYA


Makaleyi Gör

Celalettin Yavuz, Atatürk Ve Almanya, Ankara: Berikan Yayınevi, 2010, 422 Sayfa

Zeynep YILMAZ


Makaleyi Gör