Yayın Etiği İlkeleri

Genel İlkeler

1. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce başka bir platformda yayımlanmamış veya yayımlanmak için gönderilmemiş olmalıdır.

2. Gelen makaleler editör kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar reddedilir.

3. Yayımlanacak yazıların sorumluluğu yazara aittir. Hukuken suç teşkil edecek herhangi bir ifadenin yer aldığı makale doğrudan reddedilir.

4. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, kör hakem değerlendirmesine alınır.  Yazıların yayına hazırlanması aşamalarında gerekli görülen düzeltmeler yazara önerilir. Dergimiz, herhangi bir aşamada yazıyı reddetmeye yetkilidir.

5. Dergi kapsamında yazarlarca gönderilen makaleler, hakemlere gönderilmeden önce Turnitin programında taramaya tabi tutulur. Oranın %20 üstü olduğu durumda yahut intihal tespit edilmesi durumda, makale hakemlere sunulmaksızın editör tarafından yazara iade edilir.

6. Yazıların telif hakkı Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne aittir.

7. Kabul edilse bile sonradan etik standartlara uygun olmadığı ortaya çıkan makaleler yayından çıkarılır.


Yazar Sorumlulukları

1. Etik kurallara aykırılığın tespit edilmesi durumunda her türlü sorumluluk makale yazarına yahut yazarlarına aittir.

2. Gönderilen yazıların özgünlüğü yazar yahut yazarlarca kabul edilmiş sayılır. Yazılar, herhangi bir platformda, herhangi bir dilde yayımlanmış yahut yayımlanmak üzere olmamalıdır.

3. Makalelerde kullanılan telifli materyaller ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır. Söz konusu izinlerin alınmasının sorumluluğu makale yazarına yahut yazarlarına aittir.

4. Makale yazarı, makalede kullandığı tabloların, şekillerin ve diğer materyallerin hakkının kendisinde olduğunu, alıntı durumunda uygun bir biçimde kaynak gösterdiğini kabul eder. Dolayısıyla aksi bir durumda hukuki sorumluluk kendisine aittir.

5. Makalede ismi geçen yazarlar, makaleye önemli katkı sağlayanlarla sınırlı tutulmalıdır. Yazar yahut yazarlar, yazısı yayımlanmış olsa bile, fark ettikleri herhangi bir bilimsel hata fark ettiğinde hızlı bir şekilde ilgili editör ile temasa geçmekle yükümlüdür.

Hakem Sorumlulukları

1. Hakemler, gelen yazıları, sadece bilimsel içerik açısından, nesnel bir biçimde değerlendirir.

2. Hakemler açısından, yazarlar ile ilgili bir çıkar çatışması yahut rekabet ilişkisi bulunmamalıdır.

3. Hakemler, makalenin yazım sürecine katkıda bulunmuşlarsa makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidir. Bu durumda, makale, başka bir hakeme sunulur.

4. Hakemler, makale değerlendirme formunu eksiksiz ve ayrıntılı bir biçimde doldurmalıdır. Ret verilmesi durumunda bunun gerekçesi yazılmalıdır.

5. Hakemler, kendisine gelen makaleler üzerinden herhangi bir yarar sağlama yönüne gitmemelidir.

6. Hakemler, makalelerde atıf yapılmamış yayınları belirtmelidir. Makale ile ilgili bütün bilgileri saklı tutmakla ve yazar tarafından yapılan intihali ilgili editöre bildirmekle yükümlüdür.

7. Hakem, gönderilen makalenin kendi alanını kapsamadığını düşündüğünde yahut süresi içinde değerlendirme yapamayacağını düşündüğünde, derginin editörünü bilgilendirerek değerlendirmeden çekilmelidir.

Editör Sorumlulukları

1. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi Editör Kurulu dergiye gelen yazıları, sadece bilimsel açıdan değerlendirir. Değerlendirme esnasında öznel bir tutum takınmaz.

2. Gönderilen yazıların yayımlanması için adil bir değerlendirme sürecinin yürütülmesi sağlanır.

3. Makale ile ilgili tüm bilgiler, yayımlanana kadar gizli tutulmalıdır.

4. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde hakem atamasından editör kurulu sorumludur.

5. Editör kendisine gelen makaleyi süresi içinde değerlendirmeye almalıdır. En az iki hakem görüşüne dayanılarak makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilmelidir. Hakemlerden birinin ret vermesi durumunda üçüncü bir hakemin görüşü alınmalıdır.

6. Editörler, alanlarında yayınları olan, etik değerlere bağlı ve derginin yayın süreçlerini aksatmayacak hakemleri tercih eder.

7. Gönderilmiş bir makaledeki bilgiler, yazarın izni dışında editörlerin kendi araştırmalarında kullanılamaz.

8. Editörlerden birinin makalesi değerlendirmeye alınması durumunda, bununla ilgili süreç bir başka editör tarafından yürütülür.